AKDENİZ SMS

Akdenizsmsim.com Kurumsal Toplu SMS Sistemi

(0242)887 07 90

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2021 AKDENİZ SMS, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.